Aktualności

Skrzynki rozsączające wody do gruntu – efektywne zagospodarowanie wody deszczowej

Skrzynki rozsączające wody do gruntu – efektywne zagospodarowanie wody deszczowej

Skrzynki rozsączające to inaczej system rozsączania i zagospodarowania wód opadowych, który spełnia dwa podstawowe zadnia: podziemną retencję wody oraz jej rozsączanie. Woda deszczowa, przelewy awaryjne zbiorników retencyjnych, a także oczyszczone ścieki w przydomowych oczyszczalniach – w tych przypadkach niezbędne jest odpowiednie rozsączanie. Alternatywą dla rozsączania wody w gruncie, jest przekierowanie jej do rowu melioracyjnego lub rzeki, jednak aby to zrobić, należy zdobyć specjalne pozwolenie wodno-prawne. Dlatego też skrzynki rozsączające wody do gruntu, wydają się najlepszym dostępnym rozwiązaniem.

Metody rozsączania ścieków w gruncie

W dzisiejszych czasach można skorzystać z wielu możliwości, jeśli chodzi o rozsączanie ścieków w gruncie, na terenie własnej posesji. Zdecydować można się na takie opcje jak: skrzynki rozsączające, rury drenarskie, tunele rozsączające, studnie żwirowe, czy studnie chłonne. Systemy te dobierane są na podstawie rodzaju i przeznaczenia gruntu oraz dostępnej powierzchni terenu. Dużą popularnością cieszą się skrzynki rozsączające. Dlaczego tak wiele osób decyduje się na takie rozwiązanie? Otóż skrzynki rozsączające mają wszechstronne zastosowanie.

Rodzaje skrzynek do rozsączania wody deszczowej i ich zastosowanie

Po pierwsze, wyróżnia się kilka rodzajów skrzynek, które przystosowane są do danego terenu. Wyróżnia się skrzynki dostosowane pod ruch pieszych, a także te, które doskonale sprawdzają się pod ruch samochodów osobowych i ciężarowych. Ponadto skrzynki przy projektowaniu systemu rozsączającego, dobierane są pod względem charakterystyki danego gruntu i jego przepuszczalności: lekkiego, ciężkiego lub słabo przepuszczalnego. Popularność skrzynek wiąże się również z tym, że mają one nawet trzy razy większą pojemność w porównaniu z systemami żwirowymi. Co więcej, skrzynki cechuje łatwy montaż oraz bardzo szybka i sprawna instalacja. Rozwiązania te można także piętrować i układać wedle potrzeb.

Jak wygląda skrzynka drenarska?

Skrzynka ma kształt prostopadłościanu, który zawiera ażurową ramę, umożliwiającą przepływanie wody. Wykonana się z tworzyw sztucznych – PVC lub PP, które charakteryzują się ogromną wytrzymałością mechaniczną. Co więcej, skrzynka zawiera również warstwę izolacyjną – geowłókninę. Z racji tego, że jest ona przepuszczalna dla wody, ale nie korzeni i gleby, uniemożliwia zamulanie się systemu. Warto zdecydować się na kilka skrzynek, które znacznie podnoszą zdolność retencyjną systemu. Wybór najwyższej jakości skrzynek, o odpowiedniej budowie, pozwala zyskać sporą powierzchnię, w której zgromadzona woda styka się z podłożem. Skrzynki dostępne są w wariancie podstawowym oraz rozszerzonym z dodatkowym kolektorem wewnętrznym.

Skrzynki rozsączające wody do gruntuDo czego wykorzystuje się skrzynki rozsączające?

Głównym zadaniem skrzynek jest zagospodarowanie wody deszczowej. Służą do rozsączania lub magazynowania wody deszczowej, która jest odprowadzania z dachów, tarasów, parkingów, terenów zielonych czy powierzchni utwardzonych. Służą one także do rozsączenia oczyszczonych ścieków z biologicznych oczyszczalni ścieków. Deszczówka zebrana z dachów budynków, odprowadzana jest przez rynny do rur spustowych oraz przewodów kanalizacyjnych. Na końcu trafiają ona właśnie do skrzynek. Dzięki skrzynkom można efektywnie zagospodarować wodę deszczową na terenach zurbanizowanych.

Skrzynki drenarskie – alternatywa dla klasycznego drenażu rozsączającego

Gospodarka wodna jest bardzo ważna, ponieważ ze względu na wzrost powierzchni zabudowanych, przenikanie wody do gruntu jest utrudnione. Im mniej powierzchni przepuszczalnych znajduje się w danym otoczeniu, tym większe znaczenie zyskują systemy odwadniające, takie jak skrzynki drenarskie. Te dzielą się na: skrzynki rozsączające, skrzynki retencyjno-rozsączające oraz skrzynki rozsączające do oczyszczalni. Jeśli chodzi o skrzynki retencyjno-rozsączające, odciążają one w dużym stopniu kanalizację deszczową i ogólnospławną. W efekcie pozwalają ominąć problem zalewania i uszkadzania rur. Z racji tego są alternatywnym rozwiązaniem dla odwadniających systemów kanalizacyjnych. Skrzynki rozsączające deszczówkę, gromadzą wodę, a następnie umożliwiają jej wsiąkanie do ziemi. Nie musi ona przechodzić przez kompleks kanalizacyjny.

Skuteczne magazynowanie i odprowadzanie wody – zalety skrzynek rozsączających

Skrzynki drenarskie mają wiele zalet. Kiedy są napełnione zgromadzoną wodą, rozsączają ją bezciśnieniowo. Dzięki temu zmniejszają dynamikę odpływu, umożliwiają uniknięcia przewymiarowania sieci deszczowej i zwiększają wydajność pracy oczyszczalni. Co więcej, stawiając na nowoczesny system skrzynek, można przyczynić się do ochrony wód powierzchniowych i podziemnych.

Warto zwrócić również uwagę na fakt, że skrzynki mają nawet trzykrotnie większą pojemność niż w przypadku rowów żwirowych. O ile zdolność akumulacyjna systemów żwirowych wynosi od 150 do 300 litrów /m3, o tyle skrzynki proponują aż 950 litrów/m3. Wraz z upływem lat, na dnie klasycznych zbiorników podziemnych, zaczną gromadzić się liście i inne zanieczyszczenia, które prowadzą do jego zapchania. Usunięcie śmieci jest bardzo kosztowne i pracochłonne. Aby temu przeciwdziałać stosuje się filtry oraz zbiorniki wstępne.

Jak dobrać odpowiednią skrzynkę podczas projektowania systemu rozsączającego?

Dobór odpowiedniej skrzynki rozsączającej jest kluczowy dla poprawnego działania całego systemu. Aby zdecydować się na właściwą opcję, należy wziąć pod uwagę m.in.:

  • Typ otaczającego gruntu i jego przepuszczalność,
  • Położenie geograficzne działki,
  • Powierzchnię zlewni, z której będzie dopływała woda,
  • Poziom lustra wody gruntowej,
  • Sposób, w jaki użytkowana będzie powierzchnia nad skrzynką, czy przeznaczona ona będzie do ruchu pieszego, czy ruchu kołowego.

Warto również dodać, że jeśli w okolicy naszej posesji nie znajduje się kanalizacja deszczowa lub ogólnospławna, niezbędne będzie zastosowanie odpowiedniego systemu filtracji, jakim są właśnie skrzynki drenarskie. To rozwiązanie wydajne i działające przez naprawdę długie lata.

Dlaczego warto postawić na efektywne rozsączanie w gruncie?

Za wyborem skrzynek drenarskich przemawia przede wszystkim opłacalność takiej inwestycji. Zakup, montaż, a także utrzymanie w pełnej sprawności takiego systemu, jest o wiele tańsze niż w przypadku klasycznego drenażu żwirowego. Jak już zostało wspomniane, skrzynki mogą służyć wiele długich lat, więc z pewnością można je nazwać długoletnią inwestycją. Co więcej, skrzynki umożliwiają zbieranie nadmiaru wody deszczowej z tarasów, powierzchni utwardzonych oraz dachów. Z racji tego woda nie rozlewa się po działce, problem zalewania fundamentów oraz tworzenia się utrudniającego ruch błota, jest zniwelowany. Nieskomplikowany montaż natomiast pozwala zaoszczędzić sporo czasu. Skrzynki mogą być umieszczane na różnorodnych terenach – zielonych, takich jak ogrody czy podjazdach, czyli terenach o obciążeniach dynamicznych.

Czytaj inne

zamknij
Wpisz poszukiwaną nazwę.

Koszyk

zamknij

Zaloguj się

zamknij

Scroll To Top