Aktualności

Petycja złożona przez Ekodren rozpatrzona szybko i pozytywnie przez Ministerstwo Infrastruktury

Jak informowaliśmy wcześniej, 12 kwietnia 2024 r. firma Ekodren wspólnie z Wójtem Gminy Gdów złożyli petycję do Ministerstwa Infrastruktury w sprawie zmiany przepisów rozporządzenia  Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

W petycji wskazaliśmy na konieczność zmian przepisów dotyczących wprowadzania ścieków do ziemi w ramach zwykłego korzystania z wód poza aglomeracją (głównie na terenach wiejskich). Przepisy określające wymagany stopień oczyszczania takich ścieków budzą wątpliwości interpretacyjne, co nie sprzyja jednolitej ochronie wód przed zanieczyszczeniami. Więcej na temat petycji można przeczytać tutaj: czytaj więcej

.

Z przyjemnością możemy poinformować, że nasza petycja została rozpatrzona i załatwiona w sposób pozytywny.

W odpowiedzi udzielonej 24 maja 2024 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej można przeczytać, że zakres petycji zostanie uwzględniony w przyszłych pracach legislacyjnych Ministerstwa Infrastruktury.

Otrzymana przez nas odpowiedź jest jednocześnie cenną wskazówką do tego, które przepisy rozporządzenia należy stosować dla oceny stopnia redukcji zanieczyszczeń ścieków wprowadzanych do ziemi w ilości do 5 m3 na dobę poza aglomeracją.

Nie ulega wątpliwości, że zastosowanie ma załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Tym samym, wszelkie urządzenia do indywidualnego oczyszczania ścieków (tzw. przydomowe oczyszczalnie ścieków) powinny zapewnić, aby w ściekach oczyszczonych wartość BZT5 nie przekraczała 40 mg O2/l, wartość ChZTCr – do 150 mg O2/l oraz zawiesin ogólnych do 50 mg/l.

Cieszymy się, że opisany przez nas problem spotkał się ze zrozumieniem Ministerstwa odpowiedzialnego za zagadnienia gospodarki wodnej.

Jednocześnie, skoro konieczna jest redukcja zanieczyszczeń do podanych wyżej wartości, to z odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury jednoznacznie wynika, że niedopuszczalne jest stosowanie tzw. oczyszczalni drenażowych, które po pierwsze nie zapewniają wymaganego stopnia oczyszczania, a po drugie – ze względu na budowę tych urządzeń – nie jest możliwe pobieranie i badanie próbek ścieków.

Dodatkowo informujemy, iż norma europejska PN EN 12566-1, która dotyczy osadników gnilnych wchodzących w skład tzw. oczyszczalni drenażowych nie obejmuje swoim zakresem badania efektywności (skuteczności) oczyszczania.

Pełna treść petycji i odpowiedzi dostępne są na stronie Ministerstwa Infrastruktury: czytaj więcej

.

Czytaj inne

zamknij
Wpisz poszukiwaną nazwę.

Koszyk

zamknij

Zaloguj się

zamknij

Scroll To Top