Oczyszczalnie lokalne

Lokalne oczyszczalnie ścieków przeznaczone są do zagospodarowania ścieków bytowych pochodzących m.in. z hoteli, pensjonatów, szkół, stacji benzynowych, osiedli mieszkaniowych oraz małych miejscowości, poza terenami aglomeracji miejskiej.

Lokalne oczyszczalnie ścieków są rozwiązaniami o znacznie większej przepustowości i wydajności niż przydomowe oczyszczalnia ścieków, jednocześnie zdecydowanie bardziej ekonomicznymi niż budowa szamb, wymagających stałego nadzoru użytkownika oraz wywozu ścieków kilka razy w miesiącu.

Dzięki modułowej konstrukcji istnieje w każdej chwili możliwość nieograniczonej rozbudowy oczyszczalni tzn. zwiększenia przepustowości poprzez montaż dodatkowych reaktorów biologicznych.

Lokalne oczyszczalnie ścieków znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia mieszkańców do sieci kanalizacyjnej lub gdy jest ona zbyt kosztowna w stosunku do ilości ścieków wytwarzanych w danym rejonie.

Mogą obsługiwać od 50 do nawet 3.000 mieszkańców.

Zgodnie z Prawem Wodnym Gminy muszą zapewnić oczyszczanie i odprowadzanie ścieków w ramach realizacji zadań własnych gminy.

W takiej sytuacji mamy do czynienia z komunalną oczyszczalnią ścieków.

Bardzo niskie koszty eksploatacyjne naszych oczyszczalni lokalnych (patrz: koszty eksploatacyjne oczyszczalni AT 250), doskonała efektywność oczyszczania (patrz:  skuteczność oczyszczania oczyszczalni AT 250), praktycznie bezobsługowe, możliwość wykorzystania naturalnego ukształtowania terenu (ograniczenie liczby przepompowni) to wszystko sprawia, iż są one doskonałą alternatywą dla dotychczas kosztownych i bardzo drogich w eksploatacji oczyszczalni komunalnych.

Poniżej kilka naszych realizacji oczyszczalni lokalnych oraz oczyszczalni komunalnych.

Lokalne oczyszczalnie ścieków AT VFL
Lokalne oczyszczalnie ATB SBR