Oczyszczalnie lokalne - koszty eksploatacji

KOMUNALNA/LOKALNA BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW AUGUST AT 250

MĘCINA MAŁA, GMINA SĘKOWA, POWIAT GORLICKI, MAŁOPOLSKA

  • Równoważna liczba mieszkańców (RLM) – 250
  • Przepustowość dobowa – 37,5 m3
  • Maksymalny dobowy ładunek materiałów organicznych – 15,0 kg BZT5
  • Liczba osób stałej obsługi: 0
  • Częstotliwość wywozu osadu: 1-2 razy w roku
  • Zdalne monitorowanie pracy oczyszczalni (GSM)

Koszty eksploatacyjne (06.2019 – 06.2020)

1. Badania ścieków surowych i oczyszczonych x4 (laboratorium akredytowane)2.250 zł
2. Wywóz osadu1.700 zł
3. Dowóz wody500 zł
4. Energia elektryczna6.350 zł
Razem10.800 zł brutto
Koszt 1 RLM43,20 zł/rok

 

WYNIKI BADAŃ SKUTECZNOŚCI OCZYSZCZANIA

Oczyszczalnia August AT 250

 

Parametr

Jednostka

Ściek surowy

Ściek oczyszczony

 

Data badania 27.06.2019

   

BZT5

mg/l O2

197

3,2

ChZTcr

mg/l O2

377

29

Zawiesina ogólna

mg/l

52

3,1

 

Data badania 10.10.2019

   
BZT5mg/l O21165,1
ChZTcrmg/l O222836
Zawiesina ogólnamg/l639,0
Azot amonowymg/l50,7< 1,0
Azot ogólny (z obliczeń)mg/l66,811,5
Fosfor ogólnymg/l5,092,15
 Data badania 16.01.2020
   
BZT5mg/l O26965,0
ChZTcrmg/l O2129754
Zawiesina ogólnamg/l3888,8
Azot amonowymg/l63,9< 1,0
Azot ogólny (z obliczeń)mg/l102,05,39
Fosfor ogólnymg/l13,30,575
 Data badania 25.03.2020
   
BZT5mg/l O23869,7
ChZTcrmg/l O267871
Zawiesina ogólnamg/l16612
Azot amonowymg/l88,07,23
Azot ogólnymg/l96,512,0
Fosfor ogólnymg/l8,890,875

Oczyszczalnia pracuje bez zastosowania koagulantów do chemicznego strącania/usuwania fosforu

Redukcja fosforu następuje tylko i wyłącznie w wyniku procesów biologicznych zachodzących w oczyszczalni