Czy oczyszczalnię można zamontować samodzielnie? Czy urządzenie będzie wtedy objęte gwarancją? Jeśli znasz się na podstawowych zagadnieniach budowlanych i lubisz wyzwania, możesz samodzielnie zainstalować urządzenie z naszej oferty. Wszystko co będzie do tego potrzebne, dostarczymy prosto do twojego ogrodu. Nie stracisz gwarancji, a dodatkowo zyskasz gwarantowany podziw w oczach domowników!

 

Zrób to sam

Polityka naszej firmy stawia satysfakcję Klienta na pierwszym miejscu. Dlatego naszym Klientom i odbiorcom zapewniamy gwarancję na wszystkie zakupione u nas urządzenia, nawet w przypadku samodzielnego ich montażu. Oczywiście montażu zgodnego z naszymi lub producenta zaleceniami i przeznaczeniem końcowym urządzenia.

 

Czy montaż przydomowej oczyszczalni jest trudny?

Montaż oczyszczalni nie jest trudny i można spróbować przeprowadzić go samodzielnie. Może na samym początku jak dziala proces oczyszczania. Jednym z głównych elementów przydomowej oczyszczalni ścieków jest osadnik wstępny. Odbywa się w nim pierwszy etap oczyszczania. Ścieki z osadnika wstępnego są przepompowywane na drugi etap oczyszczania, którym może być drenaż rozsączający albo zbiornik do oczyszczania biologicznego – wypełniony osadem czynnym lub złożem biologicznym.

 

Od czego zacząć?

Prace rozpoczyna się od montażu osadnika wstępnego, czyli plastikowego zbiornika. Po ustaleniu miejsca jego lokalizacji wykonuje się wykop, najwygodniej i najszybciej koparką. Jeśli w skład oczyszczalni wchodzi również drugi zbiornik – do oczyszczania biologicznego, wówczas robi się dwa wykopy. Zanim w wykopie ustawi się zbiorniki trzeba ułożyć rury kanalizacyjne. Pierwszy odcinek łączy wyjście rury wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej przez ścianę zewnętrzną domu z osadnikiem wstępnym. Kolejny odcinek łączy osadnik wstępny ze zbiornikiem oczyszczania biologicznego lub studzienką rozdzielającą drenaż rozsączający. Rury przycina się według potrzeb i układa ze spadkiem umożliwiającym grawitacyjny spływ ścieków, mniej więcej 2-3%.

 

Lokalizacja oczyszczalni

Optymalna lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków umożliwia swobodny (grawitacyjny) odpływ oczyszczonej wody. Urządzenie do oczyszczania ścieków nie może być montowane w miejscu, w którym skupia się woda deszczowa lub gruntowa. Oczyszczalnia ścieków powinna zostać zamontowana jak najbliżej miejsca postojowego włazu asenizacyjnego. Do włazu głównego oczyszczalni powinien być łatwy dostęp w celu okresowej kontroli i opróżnienia zbiornika z osadu.

 

Wykop

Przy wymiarowaniu głębokości wykopu należy uwzględnić maksymalną dopuszczalną warstwę wierzchnią gruntu nad zbiornikiem oczyszczalni. Wykop pod montowane urządzenie wykonuje się w dwóch etapach. W pierwszym etapie wykop wykonać przy pomocy koparki. W drugim etapie ok. 20-30 cm warstwy gruntu usunąć ręcznie. W ten sposób wykonane prace ziemne zapewnią montaż oczyszczalni na gruncie o nienaruszonej strukturze. Głębokość wykopu zależy od poziomu wyprowadzenia rury kanalizacyjnej z budynku, planowanej odległości od budynku, spadku terenu i wysokości króćca wlotowego do zbiornika. Szerokość i długość wykopu zależy od parametrów technicznych montowanego urządzenia. Dla zapewnienia powierzchni umożliwiającej wykonanie prac montażowych należy przygotować wykop przekraczający wymiary instalowanego zbiornika o co najmniej 0,5 m z każdej strony, a odległość od konstrukcji stałych musi wynosić co najmniej 1 m.

 

Posadowienie w wykopie.

Zbiornik oczyszczalni należy podnosić za pomocą taśm transportowych, umocowanych wokół zbiornika, a następnie posadowić na stabilnym gruncie, najlepiej żwirowym. Nie umieszczać zbiornika oczyszczalni na bardzo luźnym gruncie tj. muł, luźna glina, torf, itp. W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych postępować zgodnie z instrukcją montażu producenta oczyszczalni.

 

Montaż dopływu i odpływu.

Po umieszczeniu zbiornika oczyszczalni w wykopie oraz sprawdzeniu planowanego położenia urządzenia (głębokość, położenie w pionie i poziomie), należy podłączyć rurę kanalizacyjną i odpływową. Ważne, aby średnica przyłącza kanalizacyjnego odpowiadała średnicy wlotu do zbiornika oczyszczalni, a średnica rury odpływowej średnicy wylotu ze zbiornika. Przewód kanalizacyjny łączący oczyszczalnię z budynkiem powinien mieć prosty przebieg oraz równomierny spadek. Minimalny spadek rury kanalizacyjnej powinien wynosić 1,5 %, a w przypadku rury odpływowej z oczyszczalni 1%. Należy odprowadzić oczyszczoną wodę do jednego z odbiorników tj. drenażu rozsączającego, tuneli rozsączających, skrzynek rozsączających, studni chłonnych, rowu lub cieku wodnego.

 

Przygotowanie oczyszczalni do uruchomienia.

Zbiornik oczyszczalni należy stopniowo napełnić wodą, jednocześnie przestrzeń między wykopem a urządzeniem wypełnić warstwami piasku (bez większych kamieni). Dla zagęszczenia terenu nie zaleca się użycia mechanicznego sprzętu. Podczas utwardzania należy chronić zbiornik przed uszkodzeniem. Warstwy piasku należy ubić do wymaganej twardości. Zbiornik oczyszczalni zalać wodą do poziomu rury odpływowej. Przed zasypaniem zbiorników i rur drenażowych należy sprawdzić szczelność połączeń.

 

Uruchamianie oczyszczalni.

Należy podłączyć przydomową oczyszczalnię ścieków do zasilania elektrycznego. Następuje rozruch technologiczny i rozpoczyna się doprowadzanie ścieków do urządzenia.

 

Nie zostawimy cię samego!  

Jeśli zdecydowałeś się na samodzielny montaż, w każdej chwili możesz zwrócić się do naszych fachowców z pytaniem i prośbą o poradę.