Oczyszczalnia lokalna AT 100 +P

Oczyszczalnia zamontowana w miejscowości Czechowice-Dziedzice, Gmina Czechowice-Dziedzice.
Obsługuje centrum logistyczne.

Dane techniczne:

  • Technologia – VFL
  • Równoważna liczba mieszkańców (RLM) – 100
  • Przepustowość dobowa – 15,0 m3
  • Maksymalny dobowy ładunek materiałów organicznych – 6,0 kg BZT5
  • Liczba osób stałej obsługi: 0
  • Częstotliwość wywozu osadu: 1-2 razy w roku
  • Zdalne monitorowanie pracy oczyszczalni (GSM)
  • Moduł dodatkowej redukcji fosforu (+P)