Interesuje Cię darmowa wycena?
Zadzwoń 608 080 860 lub

Wybierz dogodny czas rozmowy
i zostaw swój numer - oddzwonimy.

*
Przepisz znaki CAPTCHA

Jesteś już 3 osoba, która zamówiła rozmowę telefoniczną

Administratorem danych, które tu wpisujesz jest EKODREN - Naturalne Systemy Oczyszczania. Dane będą przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług. Podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora. Więcej szczegółów.

Interesuje Cię darmowa wycena?

Napisz do nas

*
*
*
Przepisz znaki
CAPTCHA
* pola obowiązkowe

Administratorem danych, które tu wpisujesz jest EKODREN - Naturalne Systemy Oczyszczania. Dane będą przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług. Podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora. Więcej szczegółów.

Jesteś już 5 osoba, która zostawiła dziś wiadomość.

Zadzwoń
Napisz
Sklep internetowy

Zadzwoń 608 080 860

PROMOCJE

Systemy rozsączające

EcoBloc

Zadzwoń i zapytaj o specjalną ofertę

Odprowadzanie wód opadowych – co mówi prawo?

Zgodnie z ustawą Prawa wodnego z 2001 roku woda deszczowa zaliczana jest do wód będących skutkiem opadów atmosferycznych. Interpretacja ta obowiązuje od stycznia 2018 i wywołuje określone skutki dla inwestorów. Wcześniej „deszczówkę” uznawano za ścieki, przez co jej odprowadzanie z domów jednorodzinnych nie wiązało się z dodatkowymi opłatami w podatku gruntowym. Według aktualnie obwiązujących przepisów odprowadzane wód deszczowych poza teren działki własnej, np. do rzek, zbiorników wodnych czy urządzeń kanalizacji deszczowej wymaga otrzymania pozwolenia wodnoprawnego.

W związku z powyższym najbezpieczniejsze rozwiązanie stanowi odprowadzanie wód opadowych do gruntu wyłącznie po terenie działki własnej, stosując w tym celu odpowiednie instalacje, takie jak np. tunele lub skrzynki rozsączające.

 

Jakie korzyści daje rozsączanie wody opadowej?

Retencja wód opadowych jest w naszych warunkach klimatycznych niezwykle pożądanym zjawiskiem. Dzięki niej istnieje możliwość zwiększenia, a także odnawiania zasobów wód podziemnych. Biorąc pod uwagę coraz częstsze susze czy anomalia związane z ilością opadów atmosferycznych, jak również dużą zmiennością temperatur, proces ten daje wiele korzyści środowisku oraz gospodarstwom domowym. Nadmiar wody magazynowany przez zbiorniki na wodę deszczową zarówno podczas intensywnych opadów, jak i wiosennych roztopów może też służyć do nawadniania terenów zielonych:

  • ogrodów,
  • trawników,
  • zieleni niskiej lub średniej,
  • gruntu pod uprawę rolniczą,

a także pozostałych użytków zlokalizowanych na terenie działki inwestora.

Kolejna korzyść, jaką dają zbiorniki na deszczówkę to możliwość wykorzystywania „deszczówki” jako wody technologicznej lub przemysłowej. Jednocześnie montaż odpowiedniego systemu rozsączającego pozwala na odprowadzanie wód opadowych do gruntu po terenie działki własnej bez konieczności ubiegania się o pozwolenie wodnoprawne.

 

Budowa i działanie tunele i skrzynki rozsączające

Typowa skrzynka rozsączająca jest rynkową odpowiedzią na dostępne w sprzedaży studnie chłonne murowane lub betonowe. System składa się z połączonych ze sobą tuneli lub skrzynek, pozwalających na budowę wydajnego podziemnego zbiornika wodnego. Tunele i skrzynki rozsączające umożliwiają odbiór dowolnej ilości wód opadowych i zapewniają szybkie wchłanianie cieczy do gruntu poprzez dużą powierzchnię styku z podłożem. Ze względu na swoją wytrzymałość mechaniczną, systemy rozsączania wód opadowych można montować również na parkingach, przejazdach oraz innych terenach, gdzie odbywa się ruch kołowy.

 

Jak wybrać tunel i skrzynkę rozsączającą?

Dostępne na rynku tunele i skrzynki rozsączające różnią się między sobą parametrami. Najważniejsze czynniki, jakie należy uwzględnić, wybierając system do retencji wód opadowych to m.in.:

  • średni poziom występowania wód gruntowych, - rodzaj gruntów w obrębie działki oraz ich przepuszczalność,
  • geolokalizację terenu, na którym ma zostać zainstalowany drenaż rozsączający,
  • sposób zagospodarowania powierzchni nad tunelami lub skrzynkami (ścieżka piesza, parking, podjazd itp.).

 

Wielkość i wydajność instalacji rozsączającej zawsze powinna być dostosowana do wielkości zlewni (np. połaci dachowej), z której zbierana będzie woda opadowa.

System skrzynek EcoBloc Graf pozwala na zagospodarowanie wody deszczowej w miejscu jej powstawania. Opad jest zagospodarowany u źródła, co pozwala na zachowanie naturalnego obiegu wody w przyrodzie i tym samym przyczynia się do odnawiana zasobów wód gruntowych. Sprawny system rozsączania wód opadowych umożliwia obycie się bez podłączenia do kanalizacji deszczowej także na obszarach zurbanizowanych.
Skrzynki EcoBloc mają trzy razy większą pojemność od standardowego rowu chłonnego wypełnionego żwirem. Jedna skrzynka odpowiada 1,4 tonie żwiru lub 50 m rury drenażowej. Dzięki temu, że system zajmuje znacznie mniej miejsca pozostałą część działki można wykorzystać do innych celów, co podnosi rentowność inwestycji.

Żywotność ponad 50 lat

Wytrzymała konstrukcja gwarantuje trwałość.

Łatwa instalacja

Skrzynki instaluje się w prosty i szybki sposób, bez użycia ciężkiego sprzętu - jeden EcoBloc waży tylko 8 kg.
Płyta podstawy EcoBloc tworzy fundament każdego systemu EcoBloc.
Na jednej płycie podstawy może być zamontowane do 14 modułów EcoBloc.

Do 97% pojemności

Graf EcoBloc ma objętość 225 litrów przy pojemności magazynowej 219 litrów, co oznacza, że jest najefektywniejszym produktem na rynku.

Głębokość montażu do 5 metrów

GRAF EcoBloc jest wytrzymały na duże obciążenia.
Skrzynki mogą być montowane do głębokości 5 m.
Oznacza to, że możliwości retencji wód deszczowych są praktycznie nieograniczone.

Ekologiczny produkt - zielona logistyka

Aby obniżyć koszty transportu i zminimalizować przestrzeń magazynową, moduły EcoBloc są układane jeden na drugi.

Copyright © 2019 EKODREN - Wszelkie prawa zastrzeżone  |  Projekt strony: tomaszwronski.pl