Technologia SBR zapewnia sekwencyjne oczyszczanie ścieków osadem czynnym. Konstrukcja zbiornika odporna jest na działanie wysokich wód gruntowych i na obciążenia wywołane ruchem pojazdów. Przelew awaryjny – na wypadek przerwy w dostawie prądu.

Czym charakteryzuje się technologia SBR one2clean?

Polega na sekwencyjnym, czyli cyklicznym oczyszczaniu ścieków osadem czynnym w dwustrefowym zbiorniku oczyszczalni. Osad czynny jest to kłaczkowata zawiesina zawierająca mikroorganizmy, m.in. bakterie oraz pierwotniaki, zdolne do redukcji znajdujących się w ściekach zanieczyszczeń. Proces oczyszczania w systemie SBR odbywa się w kilkugodzinnych cyklach. Ścieki poddawane są między innymi intensywnemu napowietrzaniu strumieniem pęcherzyków powietrza wytwarzanych w sposób pneumatyczny wraz z następującym po nim etapem sedymentacji oraz klarowania oczyszczonych ścieków. Ścieki napływające do zbiornika trafiają bezpośrednio do strefy biologicznej bez konieczności ich przepompowywania. Aeracja, która zachodzi w całym zbiorniku prowadzi do natychmiastowego uruchomienia procesów biologicznego oczyszczania. Napowietrzanie jest przerywane przez jednostkę sterującą, wówczas osad czynny opada na dno (sedymentacja). Strefa czystej wody tworzy się w górnej części zbiornika (klarowanie). Czysta woda zostaje odprowadzona z systemu, a proces oczyszczania ponownie się rozpoczyna.

 

Zalety oczyszczalni one2clean

one2clean potrzebuje tylko trzech operacji do oczyszczenia ścieków Oczyszczanie odbywa się w jednej komorze i tylko w jednym zbiorniku.Dzięki temu odpadają zbędne procesy przepompowywania przy doprowadzaniu ścieków i odprowadzaniu osadu.

one2clean nie generuje nieprzyjemnych zapachów Dzięki unikalnej technologii oczyszczania one2clean, wszystkie ścieki są od razu natleniane. Dlatego oczyszczalnia pracuje bez emisji zapachów.

one2clean spełnia wszystkie wymogi w zakresie oczyszczania ścieków Przydomowa oczyszczalnia ścieków one2clean gwarantuje uzyskanie parametrów ścieków, zgodnych z obowiązującym prawem. Zapewnia to nabywcy wysokie bezpieczeństwo inwestycji.

 

Budowa oczyszczalni one2clean

 • Próbnik.
 • Wąż ciśnieniowy.
 • Podnośnik czystej wody.
 • Membranowa rura napowietrzająca.
 • Częściowa przegroda.
 • Wlot.
 • Wylot.

 

Innowacyjny panel kontrolny

 • Sprawdzona, jednostka sterująca;
 • Cyfrowy system sterowania;
 • Ultra cichy, dwuzaworowy kompresor;
 • Bezobsługowa sprężarka membranowa;
 • Extremalnie niskie zużycie energii – jedynie 0,63 kWh/d;
 • 􏰀􏰀Bez elementów mechanicznych i elektrycznych w zbiorniku tj. pomp;
 • Oznakowanie CE, PN 12566-3.

 

Proces oczyszczania

one2clean jest liderem pod względem oszczędności. Osad czynny jest to kłaczkowata zawiesina zawierająca mikroorganizmy (m.in. bakterie oraz pierwotniaki), zdolne do redukcji znajdujących się w ściekach zanieczyszczeń. Proces oczyszczania w systemie SBR odbywa się w kilkugodzinnych cyklach.

Ścieki poddawane są m.in intensywnemu napowietrzaniu strumieniem pęcherzyków powietrza wytwarzanych w sposób pneumatyczny wraz z następującym po nim etapem sedymentacji oraz klarowania oczyszczonych ścieków.

one2clean proces 04Oczyszczanie ścieków.
Ścieki dopływają bezpośrednio do strefy biologicznego oczyszczania gdzie są poddane procesowi napowietrzania. Mikroorganizmy rozpoczynają oczyszczanie biologiczne.
one2clean proces 04Faza sedymentacji (opadania).
Po zakończeniu procesu napowietrzania, osad czynny opada na dno zbiornika. W górnej części zbiornika tworzy się warstwa ścieku oczyszczonego.
one2clean proces 04Odprowadzanie ścieku oczyszczonego.
Oczyszczony ściek jest odpompowywany ze zbiornika. Proces oczyszczania one2clean może się rozpocząć ponownie.

 

Bardzo mało osadów ściekowych

 • Napowietrzanie całego zbiornika
 • Natychmiastowa aktywacja ścieków;
 • Minimalizacja ilości osadów ściekowych;
 • Mniej wybieranego osadu;
 • Mniejsze koszty.

Minimalne koszty utrzymania

 • Prosta konstrukcja
 • Wysokiej jakości komponenty;
 • Brak niepotrzebnej techniki;
 • Zintegrowany zbiornik do pobierania próbek.

Minimalne zużycie energii

 • Zoptymalizowana pod względem zużycia energii sprężarka membranowa;
 • Ekonomiczne elektrozawory;
 • Bez niepotrzebnego przepompowywania.

Niezawodność

 • 15 – letnia gwarancja na bioreaktor;
 • 3 – letnia gwarancja na automatykę;
 • tylko 3 etapy oczyszczania dla uzyskania czystej wody;
 • procesy oczyszczania w dwóch strefach, w jednym zbiorniku;
 • japoński kompresor elektromagnetyczny Hiblow;
 • cyfrowy panel sterujący z wyświetlaczem LCD;
 • wakacyjny tryb pracy;
 • bez urządzeń mechanicznych i elektrycznych pod napięciem we wnętrzu oczyszczalni;
 • przelew awaryjny na wypadek przerwy w dostawie prądu;
 • łatwa, nieskomplikowana obsługa.

Bezwonna praca

 • unikalna technologia natychmiastowego napowietrzania ścieków dopływających do oczyszczalni, zapobiegająca ich zagniwaniu, powstawaniu odorów oraz znacząco redukująca ilość osadu.

Oszczędność energii

 • zużycie energii elektrycznej – 0,12 kWh/d/os.;
 • osad nadmierny usuwany raz w roku.

Ekologiczność

 • Certyfikat CE – laboratorium notyfikowane PIA GmbH Aachen Niemcy;
 • zgodna z normą PN EN 12566-3+A2:2013-10 – możliwe uzyskanie dofinansowania z WFOŚiGW;
 • wytwarzająca znikome ilości osadu nadmiernego;
 • efektywność oczyszczania – 98,0% (BZT5).

Innowacyjny, kompaktowy zbiornik

 • wzmocniona, odporna na działanie wysokich wód gruntowych konstrukcja;
 • wytrzymały na obciążenia wywołane ruchem pojazdów;
 • produkowany przy zastosowaniu najbardziej zaawansowanej technologii formowania wtryskowego, gwarantującej najwyższą jakość oraz powtarzalność produktu.

Zobacz więcej