Interesuje Cię darmowa wycena?
Zadzwoń 608 080 860 lub

Wybierz dogodny czas rozmowy
i zostaw swój numer - oddzwonimy.

*
Przepisz znaki CAPTCHA

Jesteś już 5 osoba, która zamówiła rozmowę telefoniczną

Administratorem danych, które tu wpisujesz jest EKODREN - Naturalne Systemy Oczyszczania. Dane będą przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług. Podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora. Więcej szczegółów.

Interesuje Cię darmowa wycena?

Napisz do nas

*
*
*
Przepisz znaki
CAPTCHA
* pola obowiązkowe

Administratorem danych, które tu wpisujesz jest EKODREN - Naturalne Systemy Oczyszczania. Dane będą przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług. Podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora. Więcej szczegółów.

Jesteś już 2 osoba, która zostawiła dziś wiadomość.

Zadzwoń
Napisz
Sklep internetowy

Zadzwoń 608 482 182

PROMOCJE

Dla 1-4 osób
Przepustowość dobowa 600 l

6.490 zł (netto)

Zadzwoń i zapytaj o specjalną ofertę

Oczyszczalnie AT mogą być opcjonalnie wyposażone w moduł P do chemicznej redukcji zawartych w ściekach biogenów tj. P (fosfor) i N (azot). Dzięki technologii VFL, jako jedne z nielicznych oczyszczalni dostępnych na polskim rynku, spełniają rygorystyczne wymagania nowych przepisów ochrony środowiska dotyczących poziomu redukcji zanieczyszczeń w aglomeracjach - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Budowa urządzenia

Reaktor biologiczny składa się z komory beztlenowej, komory napowietrzania, komory klarowania końcowego oraz zintegrowanej komory retencyjnej. Komory są połączone za pomocą przewodów obiegu wewnętrznego i recyrkulacji między poszczególnymi strefami tworząc optymalnie funkcjonalny integralny system. Komora beztlenowa jest podzielona ścianami na strefy i tworzy pionowy labirynt „Vertical Flow Labirynth“ (VFL). Przegrody tworzą w komorze beztlenowej (anaerobowej) 12 stref, które znacząco poprawiają efektywność procesu oczyszczania ścieków.

Za właściwe napowietrzenie osadu czynnego w komorze napowietrzania są odpowiedzialne dyfuzory drobnopęcherzykowe. Optymalnie rozmieszczony układ rozprowadzania powietrza w systemie AT pozwala na wymieszanie oraz recyrkulację osadu czynnego. Działanie indywidualnych podzespołów tj. pomp mamutowych oraz dyfuzorów jest kontrolowane przez jednostkę sterującą.

 

Zalety oczyszczalni AT

Seria oczyszczalni biologicznych typu AT to najwyższej jakości energooszczędne i ekologiczne urządzenia, które pracują w bezwonny i bezawaryjny sposób.

Ich olbrzymią zaletą jest budowa - cylindryczny bioreaktor łączy wszystkie procesy oczyszczania ścieków w jednym zbiorniku.

Zbiornik oczyszczalni ścieków jest wykonany w całości z tworzywa sztucznego (polipropylenu) i dostarczany jako kompaktowy system z pokrywą.

 • 10 - letnia gwarancja na zbiornik;
 • 2 - letnia gwarancja na automatykę;
 • technologia oczyszczania VFL oparta na stale aktywnym i zmodyfikowanym procesie osadu czynnego;
 • kompresor membranowy z obudową zewnętrzną;
 • sekwencyjny programator czasowy ustawiany manualnie, indywidualnie do potrzeb użytkownika;
 • bez urządzeń mechanicznych i elektrycznych pod napięciem we wnętrzu oczyszczalni;
 • łatwa, nieskomplikowana obsługa.

Bezwonna

 • technologia stałego, równomiernego napowietrzania ścieków zapobiegająca zagniwaniu i powstawaniu odorów;
 • stała recyrkulacja osadu;
 • filtr wlotowy mechanicznie rozdrabniający ścieki.

Energooszczędna

 • zużycie energii elektrycznej - 0,6 kWh/d;
 • osad nadmierny usuwany raz w roku.

Ekologiczna

 • Certyfikat CE - laboratorium notyfikowane PIA GmbH Aachen Niemcy;
 • zgodna z normą PN EN 12566-3+A2:2013-10 - możliwe uzyskanie dofinansowania z WFOŚiGW;
 • redukcja fosforu i azotu (moduł P - opcja)
 • wypełnienie wymagań nowych przepisów ochrony środowiska dot. redukcji fosforu i azotu w aglomeracjach;
 • efektywność oczyszczania - 98,2% (BZT5).

Kompaktowy zbiornik oczyszczalni

 • 6-komorowy, pionowy o mocnej konstrukcji.

Wymiary oczyszczalni

 

ATC p wymiary 01

a. wysokość 180 cm

b. średnica 141 cm

c. wysokość wlotu 130 cm

d. wysokość wylotu 115 cm

e. średnica wlotu ø110 mm

f. średnica wylotu ø110 mm

 

 

 

Informacje ogólne

 

Liczba osób 1-4
Przepustowość 600 l/dobę
Bioreaktor ∙ 6-komorowy
∙ mechaniczno-biologiczny VFL
Pojemność całkowita 1,73 m3
Waga 140 kg
Materiał polipropylen
Zużycie energii 0,6 kWh/d
Certyfikat CE No. 00001/TSUS/Y/2014
Norma PN EN 12566-3+A2:2013-10
Producent August ir Ko Wilno
Gwarancja ∙ 10 lat - bioreaktor
∙ 2 lata - automatyka
Wyposażenie zestawu ∙ zbiornik oczyszczalni – 1,73 m3
∙ pokrywa zbiornika (Ø 1,45 m)
∙ kompresor membranowy
∙ pięciozaworowy dystrybutor powietrza
∙ dyfuzor drobnopęcherzykowy
∙ zewnętrzna obudowa kompresora
∙ przewody ciśnieniowe kompresora
∙ programator sekwencyjny

Certyfikat z badań oczyszczalni AT VFL

- Laboratorium notyfikowane PIA GmbH Niemcy

 

5 1 AT
Wskaźnik
zanieczyszczeń

Polskie wym. dot.
red. 
zanieczyszczeń

Efektywność oczyszczania AT
BZT5 40 mg/l 7 mg/l
ChZT 150 mg/l 45 mg/l
Zawiesina ogólna 50 mg/l 12 mg/l
Azot ogólny (Ntot) 30 mg/l 5,6 mg/l
Fosfor (Ptot) 5 mg/l 0,6 mg/l

 

Certyfikat z badań oczyszczalni AT +P

- laboratorium notyfikowane PIA GmbH Niemcy

Oczyszczalnia AT wyposażona w opcjonalny moduł P do chemicznej redukcji fosforu i azotu spełnia rygorystyczne wymagania nowych przepisów ochrony środowiska dotyczących poziomu redukcji zanieczyszczeń w aglomeracjach - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

 

4 1 AT P
Wskaźnik
zanieczyszczeń

Polskie wym. dot.
red. 
zanieczyszczeń

Efektywność
oczyszczania 
AT
 

poniżej 2000

od 2000 
do 9999
 
BZT5 40 mg/l
25 mg/l
lub70-90% 
5 mg/l
98,7%
ChZT 150 mg/l
125 mg/l
lub 75% 
36 mg/l
95,8%
Zawiesina ogólna 50 mg/l
-
30 mg/l
lub 90%
9 mg/l
97,9%
Azot ogólny (Ntot) 30 mg/l
-
15 mg/l
-
10,5 mg/l
85,2%
Fosfor (Ptot) 5 mg/l
-
2 mg/l
-
0,3 mg/l
97,1%

Proces oczyszczania w jednym zbiorniku.

Opatentowana technologia oczyszczania VFL (Vertical Flow Labyrinth) zastosowana w przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków AT oparta jest na stale aktywnym i zmodyfikowanym procesie osadu czynnego. (Zgodne z normą PN EN 12566-3+A2:2013-10 - możliwość dofinansowania z NFOŚiGW)

 

Przekrój poziomy

a. urządzenie odmulające (filtr);

b. komory fermentacji anaerobowej (beztlenowa);

c. komory denitryfikacji;

d. komora osadu czynnego (tlenowa);

e. komora sedymentacyjna;

f. podnośnik osadu nadmiernego;

g. dystrybutor powietrza;

h. przewód kompresora.

 

Proces oczyszczania

Proces oczyszczania ścieków odbywa się w jednym zbiorniku. Ścieki wpływają do oczyszczalni poprzez filtr (a), służący do zatrzymania drobnych elementów wprowadzanych do systemu. Następnie ścieki trafiają do strefy fermentacji (b), mieszają się z osadem czynnym i przepływają do strefy denitryfikacji (c), gdzie zachodzi proces beztlenowego oczyszczania. Ze strefy denitryfikacji ścieki trafiają do strefy aeracji (d), gdzie przy zastosowaniu jednego lub kilku dyfuzorów (j) zainstalowanych w dolnej części strefy są intensywnie napowietrzane. Właściwy rozdział powietrza umożliwia dystrybutor powietrza (g). W strefie aeracji zachodzi również proces nitryfikacji. Ze strefy aeracji oczyszczony już ściek trafia do komory sedymentacyjnej (e) w celu ostatecznej separacji osadu czynnego. Czysta woda zostaje odprowadzona z systemu, a pozostały osad zawracany jest za pmocą podnośnika (f) do strefy denitryfikacji (c).

 

Przekrój pionowy

a. urządzenie odmulające (filtr);

b. komory fermentacji anaerobowej (beztlenowa);

c. komory denitryfikacji;

d. komora osadu czynnego (tlenowa);

e. komora sedymentacyjna;

f. podnośnik osadu nadmiernego;

g. dystrybutor powietrza dyfuzor;

h. przewód kompresora;

i. podnośnik osadu;

j. dyfuzor.

 

Dodatkowe wyposażenie

 

modu p

Oczyszczalnie AT mogą być opcjonalnie wyposażone w moduł P do chemicznej redukcji zawartych w ściekach biogenów tj. P (fosfor) i N (azot). Dzięki technologii VFL, jako jedne z nielicznych oczyszczalni dostępnych na polskim rynku, spełniają rygorystyczne wymagania nowych przepisów ochrony środowiska dotyczących poziomu redukcji zanieczyszczeń w aglomeracjach - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Ostatnim etapem oczyszczania ścieków jest odprowadzenie oczyszczonej wody do jednego z odbiorników

 • drenażu rozsączającego;
 • tuneli rozsączających;
 • skrzynek rozsączających;
 • studni chłonnych;
 • rowu lub cieku wodnego.
Copyright © 2019 EKODREN - Wszelkie prawa zastrzeżone  |  Projekt strony: tomaszwronski.pl