Nasza firma zainstalowała w całym kraju ponad 4000 różnego rodzaju oczyszczalni ścieków, które działają bezawaryjnie, są ekologiczne i ekonomiczne. Daje nam to ogromne poczucie satysfakcji oraz pewność, że zarówno nasi fachowcy jak i produkty prezentują sobą najwyższą jakość. Świadczy tez o tym zadowolenie naszych Klientów.

 

Ekodren oczyszczalnie 01

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Własna oczyszczalnia ścieków jest przede wszystkim wygodna, praktyczna i tania w eksploatacji – pozwala zapomnieć o konieczności systematycznego wywożenia ścieków i związanych z tym wydatkach. Nie wymaga absorbujących zabiegów konserwacyjnych. Jest ekologiczna – zanieczyszczenia znajdujące się w ściekach poddane naturalnym procesom biologicznym rozkładają się w niej do postaci prostych związków mineralnych nieszkodliwych dla środowiska i niestanowiącychzagrożenia dla indywidualnych ujęć wody. Gdy jest właściwie dobrana i odpowiednio eksploatowana, opuszczająca ją ciecz może być bez obaw rozsączaniado gruntu lub odprowadzana do rzeki albo rowu melioracyjnego, bez narażania ich na skażenie. W naszej ofercie znajdziecie Państwo urządzenie, które będzie idealnie odpowiadało zapotrzebowaniom oraz warunkom każdego gospodarstwa domowego.

 

Ekodren oczyszczalnie 02

Zagospodarowanie wody deszczowej

Jako firma promująca ekologiczne rozwiązania zawsze gorąco namawiamy naszych Klientów do wykorzystywania w maksymalny sposób tego, co dała nam natura. Takim upominkiem jest właśnie deszczówka. Szkoda byłoby pozwolić wilgoci wsiąkać bezpowrotnie w glebę, zwłaszcza jeśli mamy możliwość jej zatrzymania i magazynowania. Przy wzroście deficytu wody czystej i jednoczesnym zwiększającym się zanieczyszczeniu środowiska, wykorzystanie wody deszczowej staje się wręcz obowiązkiem. Rosnące ceny wody pitnej i wchodząca w życie w kolejnych miastach opłata za odprowadzanie deszczówki do kanalizacji oraz aspekty ekologiczne wpływają na co raz większe zainteresowanie możliwościami wykorzystania wód opadowych i coraz większą pomysłowością na ich wykorzystanie. Ekodren proponuje Państwu rozwiązania, do których należą zbiorniki podziemne, zbiorniki ozdobne naziemne oraz filtry do wody deszczowej, niezbędne do jej filtrowania, zapobiegające powstawaniu zatorów oraz zamulaniu zbiornika i systemu rozsączającego.

 

Ekodren oczyszczalnie 03

Oczyszczalnie lokalne

W budownictwie większym niż jednorodzinne, nie sprawdzają się technologie i rozwiązania stosowane na małą skalę. Dlatego w naszej ofercie znajdziecie Państwo sprawdzone urządzenia i systemy spełniające warunki oczyszczania tak zwanych ścieków bytowo-gospodarczych i zbliżonych do nich swoim składem ścieków przemysłowych, pochodzących z dużych obiektów mieszkalnych oraz komercyjnych, t.j. obiektów mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej. Lokalne systemy oczyszczania ścieków to zdecydowanie niższy koszt inwestycji przypadający na jednego mieszkańca/użytkownika, aniżeli budowa nowego połączenia kanalizacyjnego (wraz z wieloma przepompowniami) z zazwyczaj odległą, wymagającej dodatkowej rozbudowy, komunalną oczyszczalnią ścieków.

 

Oferujemy rozwiązania dla:

  • przydomowe oczyszczalnie od 2 do 10 osób;
  • obszary wiejskie – 50-100 domów o skupionej zabudowie;
  • osiedla mieszkaniowe;
  • centra handlowe;
  • centra konferencyjne;
  • stacje benzynowe;
  • szkoły;
  • hotele i pensjonaty.