Aktualności

Do czego służy tunel rozsączający?

Do czego służy tunel rozsączający?

Jego podstawowym zadaniem jest rozsączanie w gruncie wody deszczowej, a także oczyszczonych ścieków pochodzących z przydomowej oczyszczalni. Jest to praktyczne i niezbędne rozwiązanie na terenach, gdzie nie istnieje możliwość podłączenia do kanalizacji deszczowej. Tunele rozsączające to komora z perforowanymi ściankami, nieposiadająca dna. System rozsączający zazwyczaj składa się z kilku tuneli, które można łatwo ze sobą połączyć w jedną lub kilka linii oraz dostosować długość takiego ciągu do własnych potrzeb. Bez względu na ilość modułów, na początku i końcu każdego ciągu montuje się zaślepki (dekle). Tunele zakopuje się w ziemi na głębokości kilku metrów. Są wykonywane z solidnych materiałów, dlatego teren nad nimi może zostać dowolnie zagospodarowany. Może to być nawet droga, podjazd lub parking.

Jaki tunel rozsączający wybrać?

Dużą popularnością cieszą się tunele rozsączające Graf. Pojedynczy moduł ma pojemność retencyjną wynoszącą aż 300 litrów. Jego konstrukcja wytrzymuje obciążenie do 7,5 t/m2, dzięki czemu jest przystosowana do montowania pod powierzchnią na której przebiega ruch kołowy. Warto też zwrócić uwagę, że poszczególne moduły ważą tylko 11 kilogramów, co sprawia, że montaż nie powinien dostarczać większych trudności. Tunele rozsączające Graf są przystosowane do łatwego łączenia w ciągi o dowolnej długości. Bez względu na lokalne warunki, można dostosować długość i liczbę ciągów odpowiednio do danego terenu.

Jak przebiega montaż tunelu rozsączającego?

Na samym początku trzeba wybrać miejsce, w którym tunel rozsączający Graf zostanie umieszczony. Należy przy tym pamiętać o zachowaniu minimalnych odległości:

– 6 metrów od budynku z nieizolowaną piwnicą,

– 1 metr od wody gruntowej,

– 3 metry od korony drzew,

– 2 metry od granicy z sąsiednią działką lub droga publiczną,

– 30 metrów od studni dostarczającej wodę spożywaną przez ludzi jeśli rozsączane są oczyszczalne ścieki..

Kolejnym etapem jest przeprowadzenie odpowiedniego wykopu. Jego wymiary i głębokość są zależne od tego, jakie będzie obciążenie powierzchni nad tunelem. Szczegółowe informacje na ten temat są podane w instrukcji dołączonej do tunelu rozsączającego Graf. Powierzchnia wykopu musi zostać wypoziomowana oraz wypełniona warstwą wyrównawczą o grubości od 10 do 30 cm w zależności od zastosowania, którą wykonuje się ze żwiru o uziarnieniu 8/16. Całość należy zabezpieczyć od góry geowłókniną, układaną z zapasem. Następnie wewnątrz tak przygotowanego wykopu umieszcza się tunele i wprowadza się do nich przewody doprowadzające. Po upewnieniu się, że wszystkie elementy zostały właściwie połączone, można przystąpić do zasypania wykopu gruntem rodzimym oraz wyrównania terenu.

Czytaj inne

zamknij
Wpisz poszukiwaną nazwę.

Koszyk

zamknij

Zaloguj się

zamknij

Scroll To Top