Certyfikat z badań oczyszczalni AT VFL – laboratorium notyfikowane PIA GmbH Niemcy
Certyfikat z badań oczyszczalni ATC-P – laboratorium notyfikowane TSUS Bratysława Słowacja
Certyfikat potwierdzający prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni AT VFL w przypadku 6 miesięcznej przerwy w dopływie ścieków
Certyfikat dla systemu zarządzania wg ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 BS OHSAS 18001:2007
Certyfikat z badań oczyszczalni Biorock – laboratorium notyfikowane PIA GmbH Niemcy
Certyfikat dla systemu zarządzania Biorock wg ISO 9001:2008
Certyfikat z badań oczyszczalni one2clean – laboratorium notyfikowane PIA GmbH Niemcy
Certyfikat z badań oczyszczalni Klaro – laboratorium notyfikowane PIA GmbH Niemcy
Certyfikat z badań oczyszczalni AT +P – laboratorium notyfikowane PIA GmbH Niemcy
Certyfikat z badań oczyszczalni Klaro +P – laboratorium notyfikowane PIA GmbH Niemcy
Deklaracja właściwości użytkowych – EkoDuel 6
Deklaracja właściwości użytkowych – EkoDuel 10 Plus