Zamontuj i… zapomnij!. Są bezwonne, bezgłośne i bezobsługowe. Zapewniają kompletny biologiczny proces oczyszczania bez poboru energii, co oznacza maksymalną oszczędność. Rozwijające się w bioreaktorze bakterie degradują zanieczyszczenia, co uniemożliwia jego zamulenie.

Tak, to prawda! Oczyszczalnie Biorock nie wymagają podłączenia do energii elektrycznej i jest to tylko jedna z ich wielu zalet. Cyrkulacja powietrza wytwarzana jest bezgłośnie, naturalnym ciągiem kominowym. Oddzielny osadnik wstępny gwarantuje co najmniej roczne okresy pomiędzy usuwaniem osadów, dając dalsze oszczędności kosztów. W bioreaktorze rozwijają się bakterie degradujące zanieczyszczenia, co uniemożliwia jego zamulenie, a proces naturalnego oczyszczania trwa nawet w przypadku zmniejszonego przepływu ścieków przez system. Poza tym bioreaktor toleruje sezonowe zmiany obciążenia ściekami, nawet przy długich okresach nieobecności – do 6 miesięcy. Te cechy sprawiają, że oczyszczalnie są całkowicie bezobsługowe.

Proces oczyszczania ścieków systemu BIOROCK jest trójstopniowy. Ścieki surowe wpływają najpierw do osadnika wstępnego, w którym następuje fizyczna separacja zawiesin oraz wstępne rozbicie związków organicznych (obróbka pierwszego stopnia). Następnie ścieki przepływają do bioreaktora BIOROCK, w którym następuje biodegradacja zanieczyszczeń w warunkach tlenowych (drugi stopień oczyszczania) oraz proces filtracji (trzeci stopień oczyszczania). Jeżeli jest to konieczne, oczyszczalnia BIOROCK może być zamontowana z istniejącym już szambem.

Niezawodność

     ∙ 10 – letnia gwarancja na bioreaktor;
∙ 25 – letnia gwarancja na zbiornik;

     ∙ tylko 3 etapy oczyszczania dla uzyskania czystej wody;
 kompletny biologiczny proces oczyszczania ścieków bez poboru energii;
 bez urządzeń mechanicznych i elektrycznych pod napięciem;
 bezobsługowa.

 

Bezwonność

 cyrkulacja powietrza wytwarzana bezgłośnie naturalnym ciągiem kominowym.

 

Maksymalna oszczędność energii

 zużycie energii elektrycznej – 0,00 kWh/d;
 osad nadmierny usuwany raz na dwa lata.

 

Ekologiczność

     ∙ Certyfikat CE – laboratorium notyfikowane PIA GmbH Aachen Niemcy oraz Certipro Belgia;
      zgodna z normą PN EN 12566-3+A2:2013-10 – możliwe uzyskanie dofinansowania z WFOŚiGW;
 efektywność oczyszczania – 98,7% (BZT5).

 

Kompaktowy zbiornik 

 skuteczna separacja osadu w zbiorniku;
 filtr na wylocie dodatkowo zabezpiecza przed przedostaniem się cząstek stałych do bioreaktora.

Zobacz więcej