Interesuje Cię darmowa wycena?
Zadzwoń 608 080 860 lub

Wybierz dogodny czas rozmowy
i zostaw swój numer - oddzwonimy.

*
Przepisz znaki CAPTCHA

Jesteś już 1 osoba, która zamówiła rozmowę telefoniczną

Administratorem danych, które tu wpisujesz jest EKODREN - Naturalne Systemy Oczyszczania. Dane będą przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług. Podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora. Więcej szczegółów.

Interesuje Cię darmowa wycena?

Napisz do nas

*
*
*
Przepisz znaki
CAPTCHA
* pola obowiązkowe

Administratorem danych, które tu wpisujesz jest EKODREN - Naturalne Systemy Oczyszczania. Dane będą przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług. Podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora. Więcej szczegółów.

Jesteś już 2 osoba, która zostawiła dziś wiadomość.

Zadzwoń
Napisz
Sklep internetowy

Zadzwoń 608 080 860

PROMOCJE

Produkty MicroCat® są preparatami mikrobiologicznymi stosowanymi do rozruchu, przywracania lub wzmacniania procesów oczyszczania i degradacji biologicznej. Zastosowanie tego typu preparatów mikrobiologicznych jest znane jako „bioaugmentacja”.

 

Bioaugmentacja

- jest to mikrobiologiczne oczyszczanie ścieków polegające na wykorzystaniu mikroorganizmów w celu zwiększenia zdolności systemów biologicznego przetwarzania odpadów do rozkładania trudnych do degradacji związków organicznych i radzenia sobie z bardzo zmiennymi warunkami przetwarzania ścieków. 

Dzięki specjalistycznym mieszankom, naturalnie występujących mikroorganizmów oraz innych składników, produkty MicroCat® w naturalny sposób poprawiają biodegradację ścieków poprzez zwiększenie istniejącej populacji mikroorganizmów w oczyszczalni ścieków. Po dodaniu do biologicznej oczyszczalni ścieków mikroorganizmy zwiększają napowietrzanie ścieków, eliminują nieprzyjemne zapachy, znacząco poprawiają redukcję BZT5, fosforu oraz azotu.

Nazwa MicroCat® oznacza Microbial Catalyst – katalizator mikrobiologiczny. Produkty MicroCat® są mieszaniną bezpiecznych, naturalnych składników. Zawierają takie mikroorganizmy jak bakterie, drożdże, grzyby oraz enzymy, środki zwilżające, składniki odżywcze, absorbenty i bufory. Produkty MicroCat® są dostępne w postaci suchego proszku, cieczy i ciała stałego. Produkty MicroCat® są stosowane do rozwiązywania problemów w oczyszczaniu wody, gleby, osadów i powietrza. Przykładowe zastosowania produktów: redukcja odoru, aktywacja i optymalizacja procesów oczyszczania ścieków, rekultywacja gleby i wód gruntowych, utrzymywanie drożnego odpływu kuchennego oraz separatorów tłuszczy, konserwacja separatorów substancji ropopochodnych, konserwacja kanalizacji oraz przepompowni, kompostowanie, rolnictwo i akwakultura.

 

Zalety produktów MicroCat®

 • Przyjazne dla środowiska, naturalne produkty
 • Eliminacja tłuszczy, olejów, smarów
 • Redukcja odoru H2S (siarkowodoru) oraz korozji
 • Redukcja BZT5, zawiesin stałych, ChZT i amonu (NH4+) i azotanów (NO3–)
 • Zwiększenie biodegradacji substancji organicznych (trwałych)
 • Ograniczenie wzrostu bakterii nitkowatych (redukcja piany)
 • Zmniejszenie masy osadów ściekowych
 • Ulepszone osiadanie osadu
 • Poprawa wydajności operacyjnej
 • Oszczędność
 • Neutralizowanie zanieczyszczeń groźnych dla środowiska

 

Zastosowanie

 • Oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych, komunalnych oraz przemysłowych
  • Uruchomienie i restart instalacji biologicznego oczyszczania ścieków
  • Ulepszenie procesów nitryfikacji / denitryfikacji
  • Optymalizacja usuwania BZT5
  • Degradacja związków toksycznych
  • Ulepszone osiadanie osadu / eliminacja bakterii nitkowatych
  • Redukcja H2S
  • Zmniejszenie objętości oraz redukcja masy osadu
 • Uruchomienie i eksploatacja przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków
 • Uruchomienie i eksploatacja oczyszczalni drenażowych z osadnikami gnilnymi
 • Czyszczenie i eksploatacja instalacji sanitarnej, separatorów tłuszczy, kanalizacji liniowej
  • Biodegradacja FOG (Fat, Oil, Grease – tłuszcz, olej, smar) w instalacji sanitarnej, separatorach, kanalizacji liniowej i przepompowniach
  • Zapobieganie powstawaniu H2S w głównych kanałach ściekowych
 • Konserwacja separatorów substancji ropopochodnych
 • Usunięcie odorów
  • w instalacji sanitarnej i kanalizacji liniowej
  • w kompostowniach
  • w oborniku zwierzęcym
 • Bioremediacja gleby i wód gruntowych
  • Stymulacja biodegradacji w projektach bioremediacji „in i ex-situ’
 • Hodowla trzody chlewnej, drobiu, ryb oraz zwierząt i organizmów wodnych
  • Zmniejszenie stężenia amoniaku na fermach przemysłowych świń i drobiu
  • Upłynnienie i biodegradacja obornika zwierzęcego
  • Usuwanie alg i glonów w stawach i oczkach wodnych
  • Oczyszczanie i uzdatnianie wody w komercyjnych hodowlach ryb i krewetek

 

Klienci referencyjni m.in.

 • Shell Oil
 • BP Oil Company
 • Boeing
 • BASF
 • Ciba-Geigy Corporation
 • Amoco Oil Company
 • Cargill
 • Chicago Metro Water Reclamation District
 • General Electric
 • General Motors
 • Ford Motor Company
 • Lockheed Aeronautical
 • Motorola
 • Montana State University
 • Proctor & Gamble
 • Mobil Oil

 

Najczęściej zadawane pytania dotyczące bioaugmentacji

 

Co robią produkty bioaugmentacji MicroCat®?

Nasze mikrobiologiczne formuły przeprowadzają biodegradację wielu różnych zanieczyszczeń organicznych. Biodegradacja zachodzi dzięki enzymom wytwarzany przez drobnoustroje. Enzymy rozkładają chemicznie odpady na dwutlenek węgla i wodę. Enzymy umożliwiają mikroorganizmom wykorzystanie organicznych zanieczyszczeń jako źródeł energii lub jako reprodukcyjne elementy budulcowe.

Nasze produkty i usługi opierają się na najnowszych dostępnych na rynku rozwiązaniach biotechnologicznych, mających na celu wypełnienie wymagań dotyczących przetwarzania różnego rodzaju odpadów. Każdy zalecany program augmentacji opiera się na analizie inżynieryjnej konkretnego systemu oczyszczania. Program augmentacji łączy odpowiednie gatunki drobnoustrojów z zaleceniami dotyczącymi dawkowania i dostosowaniami procesu, aby uzyskać efektywne i opłacalne rozwiązanie.

 

W jaki sposób pozyskiwane są drobnoustroje MicroCat®?

Drobnoustroje pozyskuje się poprzez ich wyizolowanie ze środowiska naturalnego, w którym powszechnie występują. Na ogół można je znaleźć w obszarach zanieczyszczonej wody lub gleby. Po wyizolowaniu drobnoustroje hodowane są na specjalnie wyselekcjonowanych podłożach w celu zwiększenia ich zdolności do degradacji odpadów. Następnie produkowanych jest kilka odrębnych wariantów danego mikroorganizmu. 

Najbardziej opłacalne i skuteczne są zbierane z posiewu, hodowane w dużych partiach, rozproszone w pożywce przeznaczonej do utrzymania aktywności podczas transportu i przechowywania, a następnie mieszane z innymi mikroorganizmami, enzymami, środkami powierzchniowo czynnymi i adsorbentami w celu utworzenia produktu końcowego.

 

Czy są bezpieczne?

Tak. Nasze użytkowe szczepy bakteryjne zostały zreprodukowane z macierzystych szczepów dokładnie w taki sam sposób, w jaki ten proces zachodzi w naturze. Ponadto nasz program kontroli jakości gwarantuje absolutny brak zawartości chorobotwórczych bakterii w naszych preparatach. Potwierdzeniem najwyższych standardów kontroli jakości naszych produktów jest certyfikat ISO 9001: 2015.

 

Czy możliwe jest, aby produkty MicroCat® „przejęły i wyparły” populację rodzimych drobnoustrojów, mogąc powodować nowe problemy?

Nie. Naturalnie występujące mikroorganizmy wytworzone w ten sposób bardzo szybko zużywają chemikalia normalnie toksyczne lub hamujące dla wielu innych mikroorganizmów. W miarę tego zużycia mikroorganizmy rosną, rozmnażają się i giną w dynamicznej sekwencji. Gdy ich preferowane źródło żywności kończy się, tempo wzrostu drobnoustrojów spowalnia.Mikroorganizmy z kolei stają się źródłem pożywienia dla innych mikroorganizmów obecnych w systemie. Chociaż nasze mikroorganizmy mogą stać się częścią ekosystemu, rzadko, jeśli w ogóle, przejmują lub dominują populację rodzimych drobnoustrojów.

 

Czy wymagane są regularne działania konserwacyjne?

Zazwyczaj tak. Specyficzne warunki systemu oczyszczania określają, czy mikroorganizmy wspomagające staną się stałą częścią ekosystemu oczyszczania ścieków/odpadów. W sytuacji, gdy docelowe zanieczyszczenia ulegają wahaniom stężenia (jak to ma zazwyczaj miejsce), przyrost bakterii będzie duży (gdy stężenia będą wysokie) bądź mały (gdy stężenia będą niskie). Po okresie zmniejszonego stężenia namnożone drobnoustroje wspomagające mogą wymierać lub być w zbyt małej ilości, aby efektywnie działać w przypadku nagłego zwiększenia dopływu ścieków. Pozostałe warunki (pH, temperatura, szybkość przepływu ścieków, alkaliczność) również będą się zmieniać, powodując wahania populacji systemu (względnej liczby różnych drobnoustrojów). Z tych powodów najczęściej zalecana jest regularna konserwacja.

 

Czy produkty MicroCat są drogie w eksploatacji?

NieProdukty MicroCat® są tanie w eksploatacji. W większości przypadków znacznie tańsze od alternatywnych preparatów. Bioaugmentacja z produktami MicroCat® może nie tylko z powodzeniem zastąpić niebezpieczne chemikalia, ale również pomóc zwiększyć wydajność oczyszczalni ścieków.

Przejdź do oferty

Copyright © 2019 EKODREN - Wszelkie prawa zastrzeżone  |  Projekt strony: tomaszwronski.pl